Strategie 2033

Brod 2032 neboli strategický plán rozvoje města na následujících 10 let je nejdůležitějším úkolem v rámci aktivit Brodu 2032. Do tvorby strategických cílů se během prosince a ledna 2023 mohl zapojit každý obyvatel Brodu.

brands-people-Ax8IA8GAjVg-unsplash-1024x694

Vize Brod 2032

Vizi města stanovil během podzimu 2022 “Tým pro tvorbu strategie” složený ze zástupců úřadu, městských organizací, vedení města, spolků i běžných občanů. Vizi s mottem Český „Brod – zelené a společensky živé malé město“ byla formuloval takto:

Český Brod a jeho místní části jsou v roce 2032 dobře vybaveným živým malým městem, hrdým na své historické dědictví, příjemným místem k životu, přitažlivým pro své obyvatele, s dobře urbanisticky řešenou zástavbou, dobře vybavené základní infrastrukturou pro 21. století, kultivovaným veřejným prostorem s dostatkem zeleně, s různorodými možnostmi pro sport, rekreaci a relaxaci, nabídkou kulturního vyžití a aktivní pospolitou komunitou. Je dobře dostupné ze všech svých částí, otevřené vůči svému okolí, čerpá výhody za své polohy a je vyhledávaným centrem služeb pro své obyvatele a obyvatele okolních obcí.

Strategické oblasti rozvoje

Během prosince a ledna 2023 se třikrát sešly 3 pracovní skupiny složené z odborníků i zástupců veřejnosti ke třem rozvojovým oblastem. K těm navrhly strategické cíle a konkrétní opatření. A ta poté vtělila do konkrétních projektů. Je jich celkem 218. Město je bude postupně realizovat v rámci svých akčních plánů v následujících 10 letech. Projekty spadají do 17 oblastí.

Zásobník projektů

Strategický plán do roku 2032 navrhuje realizovat přes 260 projektů a činností, které jsou shrnuty v tzv. Zásobníku projektů. Pokud se nám je podaří postupně plnit a realizovat měli bychom se postupně přibližovat k naší vizi rozvoje Brodu. Níže najdete jejich seznam. Projekty, které aktuálně připravujeme či realizujeme na najdete na stránce Probíhající projekty.

Analýza současného stavu města

Tvorbě nového strategického plánu předcházela důkladná analýza současného stavu města. V průběhu léta 2022 jsme zjišťovali, jak vypadá Brod dnes: jaké jsou jeho silné a slabé stránky a jaké výzvy ho čekají. Výsledky jsou zpracované v analýze, kterou si můžete prohlédnout níže.

Jak jsme připravovali strategii

centrum_brodu

Pozvánka na úvodní setkání na náměstí

2844431_1942057_Vojtech_Cerny_Agora

Strategický plán rozvoje jako dialog radnice a města

mttaranaki

První aktualita