Vysvědčení města

Vysvědčení ukazuje, jak občané Brodu hodnotí různé oblasti života ve městě, od zdravotnictví až ke kulturnímu vyžití. Jednotlivé oblasti jsou seřazeny od těch nejdůležitějších k méně důležitým. U každé je pak uvedeno jak jsou s ní občané spokojeni a jak se hodnocení oblastí mění ve srovnání s předchozími lety. Zajímá vás více? Další informace včetně vysvětlení naší metodiky naleznete ve zprávě z dotazníkového šetření.

Oblast

Důležitost

Spokojenost

Tendence

🚶 Podmínky pro pěší

1,4
Důležitost: 1,4

2014

2016

2018

2020

🚧 Technický stav chodníků a vozovek v obci

1,4
Důležitost: 1,4

2020

👮‍♂️ Činnost městské policie

1,5
Důležitost: 1,5

2020

⛲ Stav veřejných prostranství ve městě

1,5
Důležitost: 1,5

2014

2016

2018

2020

🌳 Kvalita životního prostředí ve městě

1,5
Důležitost: 1,5

2014

2016

2018

2020

📚 Školství

1,5
Důležitost: 1,5

2016

2018

2020

👮‍♂️ Činnost Policie ČR

1,5
Důležitost: 1,5

2020

🚸 Bezpečnost silničního provozu

1,5
Důležitost: 1,5

2014

2016

2018

2020

👩‍⚕️ Nabídka zdravotních služeb

1,5
Důležitost: 1,5

2014

2016

2018

2020

⛔ Organizace dopravy v centru města

1,6
Důležitost: 1,6

2014

2016

2018

2020

✋ Možnost zapojit se do rozhodování

1,6
Důležitost: 1,6

2014

2016

2018

2020

🛒 Dostupnost obchodů či komerčních služeb ve městě

1,6
Důležitost: 1,6

2014

2016

2018

2020

👩‍🦽 Podmínky pro pohyb starších či jinak pohybově omezených lidí

1,6
Důležitost: 1,6

2020

🎭 Nabídka kulturního a společenského vyžití ve městě

1,7
Důležitost: 1,7

2014

2016

2018

2020

⚽ Nabídka sportovních aktivit ve městě

1,7
Důležitost: 1,7

2014

2016

2018

2020

🅿️ Možnosti parkování

1,7
Důležitost: 1,7

2014

2016

2018

2020

ℹ️ Informovanost o dění ve městě

1,7
Důležitost: 1,7

2016

2018

2020

🏢 Chod Městského úřadu

1,7
Důležitost: 1,7

2014

2016

2018

2020

👴 Nabídka sociálních služeb

1,8
Důležitost: 1,8

2014

2016

2018

2020

🚌 MHD

1,9
Důležitost: 1,9

2014

2014

2014

2014

🚴 Podmínky pro pohyb na kole

1,9
Důležitost: 1,9

2016

2018

2020

👥 Pocit bezpečí ve městě

Nehodnoceno
Důležitost: Nehodnoceno

2014

2016

2018

2020