Strategický plán rozvoje jako dialog radnice a města

2844431_1942057_Vojtech_Cerny_Agora
2844431_1942057_Vojtech_Cerny_Agora

Rozhovor s Vojtěchem Černým z organizace Agora CE, která zaštiťuje realizaci participativního strategického plánování města.

Jak jste se u nás vlastně ocitli?

V Českém Brodě Agora pomáhá již od roku 2007. Tehdy vznikal první strategický plán a Agora zajišťovala zapojení občanů do jeho tvorby.  V posledních letech tu připravujeme dotazníkové šetření, které nám umožňuje vytvářet tzv. Vysvědčení města, tedy hodnocení toho, jak se lidem ve městě žije. Víme, s čím jsou lidé spokojení, a co je naopak trápí. Víme, jaké projekty radnice by lidé už chtěli mít hotové. Vysvědčení pak město používá i při svém dvouletém tzv. akčním plánu, v němž už dojde na konkrétní činnosti a investice.

Lidé si vás, Agoru, možná spojí spíše s participativním rozpočtem Broďáci Brodu

No ano, právě participativní rozpočtování je podle mě skvělým doplňkem strategického plánování. Strategie je na 10 -15 let. Ale nápady, které místní poslali do Broďáci Brodu, jsou hotové už teď, třeba cesta do Štolmíře. A na  posledním veřejném setkání jsem se dozvěděl, že město zrealizuje i další nápady, které od občanů dostalo, třeba Bikepark. Vlastně bychom letos to strategické plánování rádi pojali právě tak, aby z něj nakonec nevypadl jen tlustospis plný různých popisů, tabulek a schémat. Chceme řešit konkrétní témata a projekty.

Proč by se měli lidé zapojit do strategického plánování?

Právě proto, že s jejich hlase n něj bude mít velký vliv. První podněty k plánu sesbíráme na veřejném setkání a na základě úvodního dotazníku. To, co se ukáže jako hlavní témata, na to se podíváme pěkně zblízka. Podle předchozích „vysvědčení města“ se to bude asi týkat hlavně dopravy resp. prostupnosti města pro pěší i cyklisty. Samozřejmě musí být za naší prací nějaký reálný výsledek, takže vše budeme konzultovat s městem. Jako další velký problém nám tu v Českém Brodě totiž vyšel stav veřejných prostranství. Už nyní město má plány co s tím.Takže na to chceme určitě navázat. Ale třeba nám v letošním úvodním dotazníku vyjde něco ještě zásadnějšího. To je ten hlavní důvod se do něj letos zapojit!

Jak se budou moci občané zapojit?

První krok je právě to dotazníkové šetření. Pak bude následovat vytvoření pracovních skupin, kam se můžou zapojit ti super aktivní. Skupiny budou pracovat pod vedením naší expertky na strategické plánování Simony Kosíkové. To znamená určité schůzování, což  asi není pro každého. A proto plánujeme  i jednodušší cesty, jak se zapojit – buď online nebo na setkání přímo v místě jeho bydliště.

Co to znamená konkrétně?

Když si vezmu ten příklad přístupnosti a bezbariérovosti města, tak základ bude určitě mapování prostřednictvím pocitových map. Bude probíhat on-line i na stáncích po městě. Díky němu identifikujeme hlavní bariéry. Pak se setkáme s někým z technických služeb, roztřídíme to na problémy, které se dají vyřešit hned a na ty, které vyžadují delší přípravu. Právě na ty druhé se pak zaměříme ve strategii a zahrneme je do pomyslného zásobníků projektů.

A co bude s těmi věci v zásobníku? Nezůstanou navždy ležet zaprášené v šanonech?

To je určitě otázka na město, ne na mě. My budeme mít na konci procesu plánování na stole konkrétní projekty. Ty představíme veřejnosti a podobným způsobem jako v Broďáci Brodu necháme lidi říci, co je pro ně nejdůležitější. Ale hlavní slovo budou mít na radnici. Já věřím, že pro město bude slovo občanů při sestavování výsledného akčního plánu zásadní.

Další příspěvky

centrum_brodu

Pozvánka na úvodní setkání na náměstí

mttaranaki

První aktualita